Logo NWD

Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej i zmieniaj ich kolejność

Strefa produktowa

Edukcja pacjenta

Środy z nowościami w diabetologii


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Strefa wiedzy

Algorytm refundacji leku Forxiga

Sprawdź, czy Twój pacjent spełnia kryteria refundacyjne dla leku Forxiga.

Lek Forxiga wraca na listę leków refundowanych oraz listę 65+
od 01.01.2024 r.
Kropla wody Czy pacjent ma rozpoznaną cukrzycę typu 2?
Tak
Nie
TYLKO FORXIGA® 10 mg 30 tabletek
SZEROKA REFUNDACJA W NAJLEPSZEJ CENIE1,2
0 zł dla pacjentów 65+
w 3 niezależnych wskazaniach*,1
48,33
refundacja1
odpłatność
30%

Cukrzyca typu 2

(wskazanie refundowane)1,2

Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1C ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo‑naczyniowym rozumianym jako:

potwierdzona choroba sercowo‑naczyniowa

lub

uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez:

białkomocz lub przerost lub retinopatię lewej komory

lub

obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:

  • wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn,
    wiek ≥ 60 lat dla kobiet;
  • dyslipidemia;
  • palenie tytoniu;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • otyłość.

Niewydolność serca

(wskazanie refundowane)1,2

NOWOŚĆ

Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF ≤ 50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie lI‑IV NYHA:

pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidowego (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤ 40%)

lub

pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41‑50%).

Przewlekła choroba nerek

(wskazanie refundowane)1,2

NOWOŚĆ

Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z:

eGFR < 60 ml/min/1,73 m²,

i

albuminurią lub białkomoczem

oraz

leczonych terapią opartą na ACEi/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.

Inicjacja terapii do eGFR ≥ 25ml/min/1,73 m2(2)
Chroniąc serce i nerki, ratuje życie**,3-9
* Bezpłatna dla pacjentów powyżej 65. roku życia, spełniających obecne warunki refundacyjne leku FORXIGA®.
** Dla leku FORXIGA® (dapagliflozyna) są dowody naukowe potwierdzające redukcję ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny dla grupy pacjentów z T2D oraz towarzyszącą niewydolnością serca lub przewlekłą chorobą nerek.

1. Aktualne obwieszczenie MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekowrefundowanych.
2. Charakterystyka produktu leczniczego FORXIGA® 10 mg z dnia 19.01.2024 r.
3. Petrie M.C. i wsp. JAMA. 2020; 323: 1353‑1368.
4. Wheeler D.C. i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol 2021; (9) 1: 22‑31.
5. Wiviott S.D. i wsp. N Engl J Med. 2019; 380 (4): 347-357.
6. Kato E.T. i wsp. Circulation. 2019; 139: 2528‑2536.
7. McMurray J.J.V. i wsp. N Engl J Med. 2019; 381: 1995‑2008.
8. Heerspink H.I.J. i wsp. N Engl J Med. 2020; 383 (15): 1436‑1446.
9. Heerspink H.I.J. i wsp. EHJ 2021; 42 (13): 1216‑1227.
PL-16107
Logo NWD
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.