Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej i zmieniaj ich kolejność

Strefa produktowa

Edukcja pacjenta

Środy z nowościami w diabetologii


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Wideo

FORXIGA® – jedyny SGLT2i, który może być zastosowany u pacjentów  z eGFR ≥25 ml/min/1,73 m2 w 3 wskazaniach: cukrzyca typu 2, niewydolnośc serca, przewlekła choroba nerek.1-3

  1. FORXIGA® 10mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 25.10.2021.

  2. Jardiance 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 17.06.2021.

  3. Invokana 100 mg, 300 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 27.08.2021.

Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.