Forxiga® - nowe wskazanie
Jeden lek, wiele możliwości1

NOWE
WSKAZANIE
Forxiga® - jedyny SGLT2i który już dziś możesz zastosować
u pacjentów z eGFR≥25ml/min/1.73m2 w 3 poniższych wskazaniach1-3:
i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn SN lub pogorszenia HF8

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA1

Produkt FORXIGA® jest wskazany
do stosowania u osób dorosłych
w leczeniu objawowej przewlekłej
niewydolności serca ze zmniejszoną
frakcją wyrzutową.1

i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko hHF* i zmniejsza ryzyko progresji do nefropatii** u pacjentów z T2D z wieloma czynnikami ryzyka SN lub potwierdzoną chorobą S4

CUKRZYCA TYPU 21

Produkt Forxiga jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu niewystarczająco kontrolowanej cukrzycy typu 2, jako leczenie wspomagające dietę i ćwiczenia fizyczne
- w monoterapii, gdy stosowanie metforminy nie jest właściwe ze względu na brak tolerancji.
- w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi przyjmowanymi w leczeniu cukrzycy typu 2.1

NOWOŚĆ!
i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego pogorszenie czynności nerek, SNN oraz zgon z przyczyn nerkowych lub SN2

PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK

Produkt FORXIGA jest wskazany
do stosowania u osób dorosłych
w leczeniu przewlekłej choroby nerek.1

1. FORXIGA 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 25.10.2021.
2. Jardiance 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 17.06.2021.
3.  Invokana 100 mg, 300 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego styczeń 2021.

FORX/21/08/12_adv