Szanowni Państwo,

Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku lek FORXIGA® w dawce 10 mg x 30 tab., będzie dostępny tylko w pełnej odpłatności dla pacjenta. Zgodnie z komunikatem MZ z dnia 20.10.2023 r. firma AstraZeneca jest aktualnie na zaawansowanym etapie procedowania wniosków wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, aby lek wrócił na listę refundacyjną na bardzo korzystnych warunkach od 1 stycznia 2024 roku.1

Dbając o dobro pacjentów przyjmujących dotychczas refundowany lek FORXIGA® 10 mg x 30 tab., decyzją firmy AstraZeneca w listopadzie i grudniu lek będzie dostępny pełnopłatnie w cenie nie wyższej niż 54 zł*. Wierzymy, że to rozwiązanie pozwoli Państwu nie tylko utrzymać terapię lekiem Forxiga, ale także inicjować ją u kolejnych pacjentów.

 1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2023-r

 

TYLKO FORXIGA®, JAKO JEDYNA FLOZYNA, UDOWODNIŁA REDUKCJĘ RYZYKA ZGONU Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY U PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA LUB PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK, Z CUKRZYCĄ TYPU 2 LUB BEZ(1-10)

* Maksymalna cena odsprzedaży do pacjenta. Oferta obowiązuje w miesiącach listopad i grudzień 2023 roku, w aptekach, które zaakceptowały Regulamin projektu promocyjnego FORXIGA® 10/30.

 1. FORXIGA® 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dn. 03.02.2023 r.
 2. Charakterystyka produktu leczniczego Jardiance 10 mg z dn. 24.07.2023 r.
 3. Charakterystyka produktu leczniczego Invokana 100 mg, 300 mg z dn. 30.05.2023 r.
 4. McMurray J.J.V. i wsp. N Engl J Med. 2019; 381: 1995‑2008.
 5. Jhund P.S. i wsp. Nat Med 2022; 28: 1956‑1964.
 6. Heerspink H.J.L. i wsp. N Engl J Med 2020; 383: 1436-14468.
 7. Wheeler D.C. i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol 2021.
 8. Packer M. i wsp. N Engl J Med 2020; 383: 1413-24.
 9. Anker S.D. i wsp. N Engl J Med 2021; 385: 1451-1461.
 10. The EMPA-KIDNEY Collaborative Group. N Eng J Med 2023; 388: 117-127.

PL-15294